Wigilia firmowa

Święta, święta święta…. Czas prezentów i kolacji wigilijnych. Z tymi pierwszymi rozprawimy się w następnym wpisie, dziś natomiast zajmiemy się firmową kolacją wigilijną i odpowiemy na pytanie: Czy udział w firmowej kolacji wigilijnej to przychód pracownika???

Otóż w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pracownicy mogą otrzymywać przychody ze stosunku pracy w postaci wypłaty wynagrodzenia ( tzn. wypłaty pieniężne), oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Dlatego wielu przedsiębiorców pyta, czy udział pracownika w kolacji wigilijnej może??? takiemu nieodpłatnemu świadczeniu podlegać?

Odpowiedź brzmi: NIE.

Świadczenie nieodpłatne to takie, z którego pracownik korzystał wyłącznie z własnej woli i zostało ono udzielone w jego interesie. Poza tym korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów). Otrzymanie nieodpłatnego świadczenia musi bowiem dotyczyć konkretnego pracownika, gdyż – zgodnie z art. 3 ust. 1 u.p.d.o.f. – podatnikiem tego podatku jest wyłącznie osoba fizyczna, a nie zbiór takich osób.

Organizując kolację wigilijną pracodawca bardziej działa w interesie firmy. Bo przecież takie spotkanie to doskonała okazja do integracji, zwiększenia motywacji do wykonywania swoich obowiązków czy też polepszenia atmosfery w pracy.  Poza tym takie spotkanie skierowane jest do wszystkich (albo części) pracowników, dlatego też nie możemy przypisać konkretnej kwoty przychodu indywidualnemu pracownikowi.

Dlatego też przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzenia z tego tytułu zaliczki na podatek dochodowy.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *