Jak to z tą kasą fiskalną faktycznie jest…

Muszę pamiętać, żeby paragon wystawić, i jeszcze raport dobowy wygenerować, a na koniec miesiąca raport miesięczny.

A co będzie, kiedy się pomylę? A co będzie, kiedy zapomnę? A kiedy ja w ogóle mam wystawić paragon, a kiedy fakturę???

Znacie to drodzy podatnicy? Tak, to kasa fiskalna. 

Więc jak to z tą kasą fiskalną jest? Musi ona być w Twojej firmie czy nie?

Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług, przedsiębiorcy, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, oraz na rzecz rolników ryczałtowych, są zobowiązani rejestrować taką sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej.

Oczywiście jak od każdej zasady, od tej również istnieją wyjątki. Jakie? My skupimy się tylko na tych najważniejszych (dla zainteresowanych szczegółowe informacje w załączniku poniżej).

Po pierwsze: „słynne” zwolnienie do 20.000,00 zł.

Ustawodawca zwolnił przedsiębiorców z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej, jeśli ich sprzedaż nie przekroczyła w roku poprzednim 20.000,00zł.

W przypadku, kiedy rozpoczęcie sprzedaży nastąpiło w trakcie roku, do limitu zwolnienia należy wyliczyć proporcję.

Po drugie: sprzedaż wysyłkowa.

Jeśli przedsiębiorca prowadzi sprzedaż przez Internet (tzw. system wysyłkowy: pocztą, kurierem), również kasa fiskalna nie jest obowiązkowa.

W tym przypadku spełnione być muszą dodatkowe warunki. Są nimi m.in. zapłata za towar lub usługę (w całości) za pośrednictwem banku, poczty lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika, oraz z dokumentów ewidencji zapłaty wyraźnie wynika kto (dane nabywcy wraz z jego adresem) i za co zapłacił.

Po trzecie: zwolnienia przy sprzedaży niektórych towarów i usług.

Istnieje katalog towarów i usług, których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych, co do zasady zwolniona jest z obowiązku ewidencji na kasie fiskalnej. Taki katalog znajdziemy w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2021 r.

My prezentujemy go poniżej 👇👇👇

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *