Spółka z o.o. vs JDG

Spółka z o.o. czy może jednoosobowa działalność gospodarcza? To pytanie zadaje dziś sobie wielu przyszłych przedsiębiorców. Ale i nie tylko przyszłych.

W dobie zawirowań podatkowych również przedsiębiorcy, którzy mają już swoje firmy zastanawiają się nad zmianą formy działalności. Koniec roku to dobry moment aby przeanalizować sytuację finansową swojego biznesu i podjąć kroki w kierunku ewentualnej zmiany. Dlatego dziś przedstawię plusy i minusy dwóch, w zasadzie najgłówniejszych, form prowadzenia działalności. A więc zaczynamy.

Po pierwsze: Proces założenia Spółki z o.o. i JDG

JDG zakładamy przez system CEIDG. Tu wystarczy mieć konto (kilka minut trwa jego założenie) i profil zaufany. Po zalogowaniu do CEIGD krok po kroku jesteśmy w stanie sami założyć działalność gospodarczą. Oczywiście jest kilka kwestii, które czasem dla początkowego przedsiębiorcy są niezrozumiałe, ale w większości przypadków nie sprawiają one większego kłopotu.

Spółkę z o.o.. również można założyć przez Internet. Do tego służy system S24. Również w tym przypadku wystarczy mieć profil zaufany aby podpisać dokumenty rejestracyjne.  

UWAGA! Ważnym elementem rejestracji jest umowa spółki, dlatego w przypadku spółek z o.o. doradzamy kontakt z prawnikiem, aby jak najlepiej zabezpieczyć interesy wspólników. W przypadku bardziej skomplikowanych umów bądź „niechęci” do samodzielnej rejestracji alternatywą jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego. Tu wspólnik/wspólnicy muszą udać się do notariusza aby dokonać wszelkich formalności.

Po drugie: Wkład własny.

Aby założyć JDG nie potrzebujemy wkładu własnego. Nikt od nas nie wymaga ani złotówki.

Dla Spółki z o.o. wymaganym minimalnym wkładem własnym jest kwota 5 000zł.

W tym momencie wielu przyszłych przedsiębiorców myśli, że ma już wybraną formę prowadzenia działalności. Bo przecież nikt nie chce „tracić” 5 000zł na starcie, prawda? Ale…. ale…. Przejdźmy więc do:

Po trzecie: Odpowiedzialność.

Odpowiedzialność JDG za zobowiązania w przypadku niepowodzenia działalności spoczywa na właścicielu firmy. Tu przedsiębiorca odpowiada całym swym majątkiem osobistym. Nie ważne czy np. mieszkanie, które posiada właściciel JDG kupione było za pieniądze z działalności czy odziedziczone po dziadkach, ono również podlega ewentualnej egzekucji.

Spółka z o.o. jak sama nazwa wskazuje jest przedsiębiorstwem o ograniczonej odpowiedzialności. Tylko i wyłącznie majątek spółki podlega ewentualnym egzekucjom. Wspólnik bądź wspólnicy nie odpowiadają swoim majątkiem osobistym. W przypadku kłopotów finansowych Spółki, firma utraci tylko to, co zainwestowali wspólnicy (wkład własny) oraz majątek, którego w trakcie działalności się dorobiła.

Po czwarte: ZUS.

JDG podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Tu nie ma dyskusji. Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych wyraźnie zobowiązuje JDG do opłacania składek ZUS.

Spółka z o.o. jest podmiotem o osobowości prawnej, którego nie ma ujętego w wachlarzu podmiotów zobowiązanych do opłacania składek ZUS, ale po spełnieniu określonych warunków.

Po piąte: Forma opodatkowania.

JDG nie musi prowadzić pełnej księgowości. Ryczałt czy np. tzw. skala mogą być prowadzone osobiście przez właścicieli firm, jeśli oczywiście mają wiedzę na temat podatków.

Spółka z o.o. zobligowana jest do prowadzenia tzw. pełnej księgowości. W tym przypadku konieczna jest fachowa wiedza z dziedziny rachunkowości i podatków. Dlatego też chcąc zlecić prowadzenie księgowości Spółki musimy liczyć się z większymi kosztami niż w przypadku opodatkowania w formie ryczałtu czy tzw. skali.

Plusem pełnych ksiąg jest szczegółowa informacja na temat nie tylko przychodów i rozchodów firmy, ale też na temat jej majątku i ogólnej sytuacji finansowej. Poza tym w dobie „szalejących” stóp procentowych i malejącej zdolności kredytowej, procedury badania zdolności kredytowych w wielu bankach są bardziej „łaskawe” dla pełnych ksiąg. Dlatego warto zastanowić się nad formą prowadzenia działalności również pod kątem zaciągania przyszłych kredytów czy leasingów.

Po szóste: Wysokość podatku.

W JDG wysokość podatku dochodowego PIT uzależniona jest od wyboru formy opodatkowania.

Spółka z o.o. podlega tzw. podwójnemu opodatkowaniu. Podatek CIT w wysokości 19% zapłacony będzie od dochodów spółki. Natomiast wspólnicy chcąc wypłacić tzw. dywidendę również będą podlegali opodatkowaniu.

Dla nowych i dla tzw. małych podatników istnieje preferencyjna stawka podatku CIT 9%. Dlatego nie warto martwić się 19% podatkiem CIT już na starcie. Aby zapłacić wyższy podatek trzeba na chwilę obecną przekroczyć przychód ponad 9 milionów zł.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *